Friday, May 10, 2013

~ The Wives (r.a) of the Prophet (saw) Whole Series ~ Notes and Audio ~~ The Wives (r.a) of the Prophet (saw) Whole Series ~ Notes and Audio ~

~ By Shaikh Abdullah El-Faisal ~

~ Khadijah ~ 

~ Sawda ~

~ Aisha ~

~ Hafsah ~

~ Zaynab Bint Khuzaimah ~

~ Umm Salamah ~

~ Zaynab Bint Jahsh ~ 

~ Juwayriyyah ~

~ Umm Habiba ~

~ Safiyyah ~

~ Maymoona ~

*In order of marriage

~ Maria - The Right Hand Possessed ~